O konferencji

 

W imieniu Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Politechniki Białostockiej oraz niemieckiej Fundacji EuroNatur serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji:

 

ENERGIA ODNAWIALNA SZANSĄ ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO


Data i miejsce: 30-31 stycznia 2013 r. godz. 9.00
Aula Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej, Białystok, ul. Wiejska 45D

 

Celem konferencji jest promocja odnawialnych źródeł energii oraz podniesienie świadomości przedsiębiorców, władz lokalnych i mieszkańców województwa podlaskiego w zakresie możliwości ich wykorzystania. W trakcie konferencji zostaną m.in. zaprezentowane doświadczenia przedstawicieli instytucji naukowo-badawczych z Niemiec, kraju, który jest jednym z prekursorów i liderów korzystania z odnawialnych źródeł energii w Europie. Przedstawione zostaną możliwości jakie daje energia odnawialna i sposób ich zaadaptowania w województwie podlaskim. Zamierzeniem organizatorów jest aby przekazane doświadczenia niemieckie stały się impulsem do wykorzystania potencjału, jaki dają OZE.

 

Konferencja „Energia odnawialna szansą rozwoju województwa podlaskiego” to dwa dni merytorycznych prelekcji i dyskusji z polskimi i niemieckimi specjalistami i ekspertami z dziedziny energii odnawialnej na temat współpracy w zakresie wymiany doświadczeń niemieckiej i polskiej energetyki ze źródeł odnawialnych, wskazanie sprawdzonych rozwiązań z rynku niemieckiego oraz przedstawienie aktywnych postaw i działań ukierunkowanych na rozwój energii odnawialnej oraz korzyści z tego płynących dla regionu. Przedsięwzięcie stworzy impuls do rozwoju potencjału energii odnawialnej na bazie wymiany doświadczeń i wiedzy między Polską i Niemcami. Olbrzymi potencjał w zakresie rozwoju OZE sprawia, że Podlasie ma szansę stać się jednym z liderów w zakresie produkcji energii odnawialnej.

 

Patronat honorowy nad konferencją objęła Pani Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego.

MRR

 

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie Karty zgłoszenia lub rejestracja online.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 24 stycznia 2013 r.

 

Dalszych informacji udziela Agnieszka Pałusewicz-Sarosiek, tel. 85 740 86 88, e-mail: palusewicz@pfrr.pl.