Program konferencji


ENERGIA ODNAWIALNA SZANSĄ ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Białystok,
30-31 stycznia 2013


Aula Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej

Środa, 30 styczeń 2013 r.

09:00 - 09:30

Rejestracja uczestników

 

09:30 - 09:45

Otwarciekonferencji i powitanie

Jarosław Dworzański
Marszałek Województwa Podlaskiego

09:45 - 10:00

Otwarciekonferencji i powitanie

Wojciech Dzierzgowski
Wicewojewoda Podlaskiego

10:00 - 10:15

Politechnika i energia odnawialna

prof. Lech Dzienis
Rektor Politechniki Białostockiej

10:15 - 10:30

Znaczenie polityki energetycznej dla rozwoju regionalnego

 

Andrzej Parafiniuk
Prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

10:30 - 11:15

Dylemat polskiej polityki energetycznej
w XXI wieku

prof. dr hab. Maciej Nowicki
Minister Środowiska w latach 2007-2009

11:15 - 11:30

Dyskusja

 

11:30 - 12:00

Rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce i w województwie podlaskim

Grzegorz Wiśniewski
Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej w Warszawie

12:00 - 12:15

Dyskusja

 

12:15 - 13:00

Lunch

 

13:00 - 13:30

Polityka energetyczna i klimatyczna Unii Europejskiej – co oznacza dla regionów i ich obywateli

Lutz Ribbe
Fundacja EuroNatur, sprawozdawca Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na temat Wytycznych dla Energii Odnawialnych

13:30 - 13:45

Dyskusja

 

13:45 - 14:15

Energia odnawialna – kluczowe inwestycje dla rozwoju obszarów wiejskich – strategia Bawarii

dr Theodor Weber
Kierownik Wydziału w Bawarskim Ministerstwie Rolnictwa

14:15 - 14:30

Dyskusja

 

14:30 - 15:00

Effelter - wieś energetycznie niezależna – jak mieszkańcy z odbiorców stali się producentami energii

Wolfgang Degelmann
Koordynator przedsięwzięcia w Effelter, Federalne Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Środowiska (BUND Naturschutz Bawaria)

15:00 - 15:15

Dyskusja

 

15:15 - 15.30

Podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia konferencji

 

 

Czwartek, 31 styczeń 2013 r.

09:30 - 10:00

Miasto zmienia tok myślenia - energię produkujemy teraz sami

Markus Bohnert
Prezes Zarządu Związku Gmin Bioenergetycznych St. Peter w Niemczech

10:00 - 10:15

Dyskusja

 

10:15 - 10:45

Biogaz: niebezpieczeństwa, wyzwania i szanse - na co należy zwracać uwagę przy biogazowniach

dr inż. Michael Seiffert
Deutsches Biomassefurschungszentrum, Niemieckie Centrum Badania Biomasy

10:45 - 11:00

Dyskusja

 

11:00 - 11:30

Mieszkańcy wykorzystują wiatr - rola inicjatywy mieszkańców w rozwoju energii odnawialnej oraz prezentacja funkcjonującej instalacji elektrowni wiatrowej

Erhard Schulz
Zastępca Przewodniczącego Federalnego Związku Wiatr Energia w Badenii-Wirtemberdze, Członek Zarządu „Innovation Academy”

11:30 - 11:45

Dyskusja

 

11:45 - 13:00

Lunch

 

13:00 - 13:3

Produkcja oleju roślinnego  jako element regionalnego zaopatrzenia w energię na obszarach wiejskich

dr Thomas Kaiser
Współwłaściciel firmy Instytut Energii i Techniki Ekologicznej, doradca i współpracownik firmy „Regineering”

13:30 - 13:45

Dyskusja

 

13:45 - 14:15

Energetyka odnawialna jako część Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020

Daniel Górski
Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

14:15 - 14:30

Dyskusja

 

14:30 - 15:00

Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Wykłady konferencyjne prowadzone w języku niemieckim będą tłumaczone symultanicznie na język polski.