Rejestracja

 

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w konferencji zapraszamy do przesłania karty_zgłoszenia faksem na numer +48 85 740 86 85, pocztą na adres PFRR lub mailem na adres paze@pfrr.pl.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 24.01.2013 r.