O konferencji

W imieniu Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Politechniki Białostockiej, niemieckiej Fundacji EuroNatur oraz Północno-Wschodniego Klastra Ekoenergetycznego serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji:

ENERGETYKA WIATROWA SZANSĄ ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Data i miejsce: 18 listopada 2013 r. godz. 8:30
Aula Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej, Białystok, ul. Wiejska 45D


Celem konferencji jest promocja odnawialnych źródeł energii oraz podniesienie świadomości przedsiębiorców, władz lokalnych i mieszkańców województwa podlaskiego w zakresie możliwości ich wykorzystania. W trakcie konferencji zostaną m.in. zaprezentowane doświadczenia przedstawicieli instytucji naukowo-badawczych z Niemiec, kraju, który jest jednym z prekursorów i liderów korzystania z odnawialnych źródeł energii w Europie. Przedstawione zostaną możliwości jakie daje energia wiatrowa i sposób jej zaadaptowania w województwie podlaskim. Zamierzeniem organizatorów jest aby przekazane doświadczenia niemieckie stały się impulsem do wykorzystania potencjału, jaki dają OZE.

Konferencja „Energetyka wiatrowa szansą rozwoju województwa podlaskiego” to merytoryczne prelekcje i dyskusje z polskimi i niemieckimi specjalistami i ekspertami z dziedziny energetyki wiatrowej na temat współpracy w zakresie wymiany doświadczeń niemieckiej i polskiej energetyki ze źródeł odnawialnych, wskazanie sprawdzonych rozwiązań z rynku niemieckiego oraz przedstawienie aktywnych postaw i działań ukierunkowanych na rozwój energii wiatrowej oraz korzyści z tego płynących dla regionu. Przedsięwzięcie stworzy impuls do rozwoju potencjału energii odnawialnej na bazie wymiany doświadczeń i wiedzy między Polską i Niemcami. Olbrzymi potencjał w zakresie rozwoju OZE sprawia, że Podlasie ma szansę stać się jednym z liderów w zakresie produkcji energii odnawialnej.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie karty_zgłoszenia faksem lub rejestracja online.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Zgłoszenia są przyjmowane do 14 listpada 2013 r.

 

Dalszych informacji udziela Agnieszka Pałusewicz-Sarosiek, tel. 85 740 86 88, e-mail: palusewicz@pfrr.pl.

 

Konferencja współfinansowana jest przez
Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów
oraz Federalny Urząd ds. Środowiska w Niemczech