Program konferencji


ENERGETYKA WIATROWA SZANSĄ ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Białystok, 18 listopada
2013

 

Aula Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej

 

Wykłady konferencyjne prowadzone w języku niemieckim
będą tłumaczone symultanicznie na język polski.

 

08:30 - 09:00

Rejestracja uczestników

 

09:00 - 09:10

Otwarcie konferencji i powitanie

 

Jarosław Dworzański

Marszałek Województwa Podlaskiego

09:10 - 09:20

Politechnika i energia odnawialna

 

prof. Lech Dzienis

Rektor Politechniki Białostockiej

09:20 - 09:30

Znaczenie polityki energetycznej dla rozwoju regionalnego

Andrzej Parafiniuk

Prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

09:30 - 09.50

Zmiany energetyczne w Niemczech, rola energii wiatrowej i zaangażowanie społeczności lokalnych

Lutz Ribbe

Fundacja EuroNatur, sprawozdawca Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na temat Wytycznych dla Energii Odnawialnych

09:50 - 10.00

Dyskusja

 

10:00 - 10:20

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce
i w województwie podlaskim

dr Katarzyna Michałowska-Knap

Dyrektor Instytutu ds. Badań i Rozwoju

Koordynator Zespołu ds. Energetyki Wiatrowej

Instytut Energetyki Odnawialnej

10:20- 10:30

Dyskusja

 

10:30 - 10.50

Energia wiatru a ochrona przyrody - jak rozwiązywać problemy .

 

dr Thomas Griese

Sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i Rolnictwa, Rheinland-Pfalz

10.50 - 11.00

Dyskusja

 

11.00 - 11.20

Energetyka wiatrowa w kontekście ochrony krajobrazu przyrodniczego

Michael Diemer

Dyrektor Dzialu Lesnictwa i Ochrony Srodowiska przy Ministerstwie Ochrony Srodowiska Rheinland-Pfalz

11.20 - 11.30

Dyskusja

 

11:30 - 12:30

Lunch

 

12:30 - 12:50

Warunki przyłączenia elektrowni wiatrowych do sieci elektroenergetycznych w Polsce w oparciu o doświadczenia z obszaru działania PGE Dystrybucja SA oddział Białystok.

Jarosław Dzięgielewski

Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja SA Oddział Białystok.

 

12:50 - 13:00

Dyskusja

 

13:00 - 13:20

Angażowanie społeczności lokalnych w projekty energetyki wiatrowej.

Wolfgang Degelmann

Energie-Vision Frankenwald

13:20 - 13:30

Dyskusja

 

13:30 - 13:50

Znaczenie energetyki wiatrowej w ramach koncepcji energetycznej miasta Wunsiedel

Karl Willi Beck

Burmistrz miasta Wunsiedel

13:50 – 14.00

Dyskusja

 

14:00 – 14.20

Rola miast w sektorze energetyki wiatrowej

Marco Krasser

Dyrektor “Stadtwerke Wunsiedel”

14:20 - 14:30

Dyskusja

 

14:30 - 14.50

Perspektywy energetyki wiatrowej w województwie podlaskim

Daniel Górski

Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

14.50 - 15.00

Dyskusja

 

15.00

Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

  • icoprogram_oze_2013_11_18.pdf, Program Konferencji ENERGETYKA WIATROWA SZANSĄ ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, 18 listopada 2013